Szkolenie – Powtórne leczenie endodontyczne oraz leczenie powikłań – usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych, złamanych instrumentów, materiałów wypełniających oraz zastosowanie bioceramiki w endodoncji

Powtórne leczenie endodontyczne oraz leczenie powikłań – usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych, złamanych instrumentów, materiałów wypełniających oraz zastosowanie bioceramiki w endodoncji

Kurs praktyczny pod mikroskopami operacyjnymi na fantomach!

Prowadzący: dr n. med. Krzysztof Gończowski

Data: prosimy o kontakt email

Czas trwania: kurs dwudniowy = 8h+8h (wykłady oraz zajęcia fantomowe pod mikroskopami operacyjnymi)

Miejsce: prosimy o kontakt email

Ilość osób: maksymalnie 10

Dla kogo: lekarze dentyści

Koszt: prosimy o kontakt email

Rejestracja: tel: 887-023-853, email: biuro@magnadent.pl

W skrócie:

Zagadnienia omawiane podczas kursu

  • Izolacja pola zabiegowego podczas powtórnego leczenia endodontycznego
  • Irygacja i dezynfekcja kanałów korzeniowych podczas powtórnego leczenia endodontycznego
  • Schematy płukania kanałów korzeniowych w zależności od rodzaju usuwanego materiału wypełniającego oraz sytuacji klinicznej
  • Metody aktywacji płynów płuczących
  • Leki dokanałowe stosowane między wizytami
  • Rozpuszczalniki starych wypełnień kanałowych
  • Kwalifikacja i wskazania kliniczne do stosowania bioceramiki
  • Metody pracy materiałami bioceramicznymi
  • Schematy pracy materiałami bioceramicznymi w różnych sytuacjach klinicznych
  • Kwalifikacja do powtórnego leczenia endodontycznego
  • Sprzęt, materiały i środki chemiczne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego powtórnego leczenia endodontycznego
  • Udrażnianie kanałów korzeniowych zawierających ciała obce
  • Usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych
  • Usuwanie złamanych instrumentów endodontycznych
  • Systemy usuwania złamanych instrumentów endodontycznych

Szczegółowy program kursu:

Dzień 1

Wykład nr 1

Temat:  „Irygacja i dezynfekcja systemu kanałów korzeniowych – podstawa sukcesu nowoczesnej endodoncji”

Czas trwania wykładu: 1,5h

Zakres tematyczny:

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem klinicznych procedur irygacji i dezynfekcji systemu kanałów korzeniowych oraz stosowania wewnątrz zębowych wkładek leczniczych. Podczas kursu zostaną szczegółowo omówione i zademonstrowane na zdjęciach oraz filmach śródzabiegowych następujące zagadnienia:

  • Wskazania i techniki odbudowy zrębu koronowego zębów kwalifikowanych do leczenia endodontycznego – projektory kanałowe
  • Izolacja zębów leczonych endodontycznie – techniki pracy koferdamem oraz alternatywne metody uzyskania suchości pola zabiegowego
  • Substancje chemiczne wykorzystywane do płukania kanałów korzeniowych – skład chemiczny, rekomendowane stężenie, zakres działania oraz procedury aplikacji
  • Schematy irygacji oraz dezynfekcji systemu kanałów korzeniowych
  • Rozpuszczalniki przeznaczone do udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych
  • Leki stosowane dokanałowo w trakcie leczenia wielowizytowego – czy istnieją jeszcze wskazania do stosowania tej procedury?

Wykład nr 2

Temat:  „Bioceramika w codziennej pracy lekarza stomatologa – leczenie powikłań oraz regeneracja tkanek”

Czas trwania wykładu: 1,5h

Zakres tematyczny:

Celem kursu jest przedstawienie lekarzom praktycznych wskazówek dotyczących wskazań oraz procedur wykorzystania materiałów bioceramicznych w gabinecie stomatologicznym. Podczas kursu prezentowane są schematy oraz procedury lecznicze podczas, których wykorzystywany jest klasyczny cement MTA, cement MTA z plastyfikatorem, cement Biodentine® oraz Bio-Root RCS®.

  • Struktura i kliniczne właściwości materiałów bioceramicznych
  • Instrumenty, urządzenia i materiały wykorzystywane do pracy z cementami bioceramicznymi
  • Kliniczne wskazania do zastosowania bioceramiki
  • Techniki pracy materiałami bioceramicznymi w różnych sytuacjach klinicznych, w tym:
   1. przykrycie bezpośrednie miazgi
   2. zamknięcie perforacji w okolicy furkacji
   3. zamknięcie perforacji w kanale korzeniowym
   4. zamknięcie okolicy okołowierzchołkowej
   5. apeksyfikacja oraz apeksogeneza
   6. naprawa resorpcji
   7. retrowypełnienie kanału korzeniowego
   8. zastosowanie materiałów bioceramicznych jako uszczelniacza do wypełniania kanału korzeniowego

Ćwiczenia fantomowe

Czas trwania ćwiczeń fantomowych: 3h

Zakres tematyczny:

  • Techniki zakładania i uszczelniania koferdamu do leczenia endodontycznego
  • Płukanie i aktywacja ultradźwiękowa oraz soniczna (system EDDY-VDW) płynów w kanałach korzeniowych
  • Przygotowanie do pracy materiałów bioceramicznych – rozrabianie ręczne i maszynowe
  • Przygotowywanie i aplikacja matryc pod materiały bioceramiczne podczas zamykania perforacji
  • Techniki aplikacji i kondensacji materiałów bioceramicznych w różnych sytuacjach klinicznych, w tym:
   1. przykrycie bezpośrednie miazgi
   2. zamknięcie perforacji w okolicy furkacji
   3. zamknięcie perforacji w kanale korzeniowym
   4. zamknięcie okolicy okołowierzchołkowej
   5. apeksyfikacja oraz apeksogeneza
   6. zastosowanie materiałów bioceramicznych jako uszczelniacza do wypełniania kanału korzeniowego

Dzień 2

Wykład oraz warsztat

Temat:  „Powtórne leczenie endodontyczne – usuwanie wkładów koronowo-korzeniowych,  złamanych instrumentów oraz materiałów wypełniających”

Czas trwania: 6h

Zakres tematyczny:

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących poszerzyć swą wiedzę o standardy nowoczesnego powtórnego leczenia endodontycznego, ze szczególnym uwzględnieniem technik atraumatycznego usuwania wkładów koronowo-korzeniowych,  złamanych instrumentów endodontycznych oraz materiałów wypełniających kanały korzeniowe. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem mikroskopów zabiegowych, endodontycznych, skalerów ultradźwiękowych i mikrosilników recyprokalnych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnymi systemami do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych – prezentowane będą zarówno systemy ultradźwiękowe, pętlowe jak i klinowe. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione:

  • Wskazania do powtórnego leczenia endodontycznego – kiedy próbować leczyć zachowawczo zęba pacjenta, a kiedy zalecić usunięcie?
  • Rozpuszczalniki przeznaczone do udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych
  • Instrumenty, urządzenia i materiały wykorzystywane do powtórnego leczenia endodontycznego oraz do usuwania złamanych instrumentów endodontycznych
  • Procedury udrażniania wypełnionych kanałów korzeniowych – narzędzia rotacyjne, recyprokalne oraz ręczne
  • Metody usuwania z kanałów korzeniowych wkładów koronowo-korzeniowych oraz złamanych instrumentów endodontycznych – ultradźwięki, systemy pętlowe oraz klinowe

Uczestnicy szkolenia samodzielnie pod mikroskopami endodontycznymi będą wykonywać następujące procedury:

  • Usunięcie za pomocą systemu ultradźwiękowego złamanego standardowego wkładu koronowo-korzeniowego
  • Udrożnienie oraz powtórne leczenie endodontyczne kanału korzeniowego wypełnionego kondensacją pionową gutaperki na gorąco z uszczelniaczem żywicznym
  • Usunięcie z kanału korzeniowego złamanego instrumentu ręcznego o dwustopniowym kącie zbieżności

Dodatkowo w ramach pokazu procedur powtórnego leczenia endodontycznego będą prezentowane następujące zabiegi:

  • Negocjacja drożności kanału korzeniowego z via falsa
  • Udrożnienie oraz powtórne leczenie endodontyczne kanału korzeniowego wypełnionego Endomethasonem z pojedynczym centralnym ćwiekiem gutaperkowym
  • Usunięcie z kanału korzeniowego złamanego instrumentu rotacyjnego o wysokim kącie zbieżności
  • Usunięcie z kanału korzeniowego złamanej igły Lentullo

ZAPLANOWANE SZKOLENIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Rezerwacja

prosimy o kontakt telefoniczny: 887-023-853,
lub email: biuro@magnadent.pl


VDW opinie o leczeniu kanałowym w Krakowie
straumann opinie o Magnadent w Krakowie
oral-b Magnadent
cerkamed leczenie kanałowe
braun endodoncja Kraków

Kontakt

Kliknij na ikonę aby uruchomić usługę

Adres

ul. Radzikowskiego 138
31-342 Kraków


Telefon

+48 727-55-66-00


E-mail

biuro@magnadent.pl


Wizyta

Rezerwacja on-line


magnaDENT

NIP: 6792516566
REGON: 356746258

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Twój E-mail (wymagane)

  Tytuł wiadomości

  Wiadomość

  Załącznik

  Copyright by Magnadent leczenie kanałowe pod mikroskopem Kraków.